Dịch vụ Tên miền 50k, Hosting, VPS giá rẻ


Dịch vụ Tên miền 50k, Hosting, VPS giá rẻ


Phổ biến nhất:
- Tên miền, Hosting, VPS Linux: bang-gia-ten-mien-hosting-vps-linux.png
- VPS Windows VN và US và Singapore: bang-gia-vps-windows.pngHOSTING CPANEL 11, HÀNG CÔNG TY CHÍNH HÃNG (tích hợp tính năng chống ddos + load nhanh, khỏe): vip
SERVER NƯỚC NGOÀI:
- Plan Server UK VIP 1: Disk 2 GB SSD, Băng thông Unlimited, giá 40k/tháng (hoặc 300k/năm)
- Plan Server UK VIP 2: Disk 2 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 50k/tháng (hoặc 400k/năm)
- Plan Server UK VIP 3: Disk 5 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 60k/tháng (hoặc 500k/năm)
- Plan Server UK VIP 4: Disk 10 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 80k/tháng (hoặc 600k/năm)
- Plan Server UK VIP 5: Disk Unlimited SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 150k/tháng (hoặc 1 triệu/năm)
- Plan Server SING/HONGKONG/US/CANADA/HÀ LAN BUSINESS 1: Disk 10 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 100k/tháng (hoặc 800k/năm)
- Plan Server SING/HONGKONG/US/CANADA/HÀ LAN BUSINESS 2: Disk Unlimited SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 200k/tháng (hoặc 1,6 triệu/năm)
- Plan Server US/HÀ LAN/SING/ĐỨC/THỤY ĐIỂN/TÂY BAN NHA DIAMOND 1: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 120k/tháng (hoặc 1 triệu/năm)
- Plan Server US/HÀ LAN/SING/ĐỨC/THỤY ĐIỂN/TÂY BAN NHA DIAMOND 2: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 200k/tháng (hoặc 2 triệu/năm)
- Plan Server SING/HONGKONG/US PLATINUM 1: Disk 20 GB SSD, 2 CPU, 2GB RAM, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 380k/tháng
- Plan Server SING/HONGKONG/US PLATINUM 2: Disk Unlimited SSD, 2 CPU, 2GB RAM, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 900k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia ULTIMATE 1: Disk SSD 100 GB, Băng thông Unlimited, Park Domain Unlimited giá 200k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia ULTIMATE 2: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 280k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia ULTIMATE 3: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, x2 CPU, x2 RAM, giá 430k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia ULTIMATE 4: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, x4 CPU, x4 RAM, giá 730k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia GALAXY 1: Disk SSD 60 GB, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, 1 CPU + 2 GB RAM, giá 750k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia GALAXY 2: Disk SSD 90 GB, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, 2 CPU + 4 GB RAM, giá 1.250.000/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia GALAXY 3: Disk SSD 120 GB, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, 3 CPU + 6 GB RAM, giá 1.750.000/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia GALAXY 4: Disk SSD 150 GB, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, 4 CPU + 8 GB RAM, giá 2.500.000/tháng
SERVER VN:
- Plan Server VN 1A: Disk 1 GB SSD, Băng thông 100 GB, Addon domain: 2, giá 380k/năm
- Plan Server VN 2A: Disk 10 GB SSD, Băng thông 500 GB, Addon domain: 5, giá 550k/6 tháng
- Plan Server VN 3A: Disk 30 GB SSD, Băng thông 1000 GB, Addon domain: 10, giá 550k/3 tháng
- Plan Server VN 4A: Disk 90 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 150, giá 350k/tháng
- Plan Server VN 1B: Disk 1200 MB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 0, Park domain: Unlimited, giá 300k/6 tháng
- Plan Server VN 2B: Disk 2 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 1, Park domain: Unlimited, giá 250k/3 tháng
- Plan Server VN 3B: Disk 4 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 2, Park domain: Unlimited, giá 150k/tháng
- Plan Server VN 4B: Disk 8 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 3, Park domain: Unlimited, giá 300k/tháng
- Plan Server VN 5B: Disk 10 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 4, Park domain: Unlimited, giá 320k/tháng- Hỗ trợ cài đặt và tối ưu APACHE, NGINX + ANTI DDOS chịu online cao thích hợp chạy web LIKE, web TRAFFIC lớn khi mua VPS Linux

VPS LINUX Ổ CỨNG SSD HÀNG CÔNG TY CHÍNH HÃNG (Hỗ trợ cài đặt và tối ưu APACHE, NGINX chịu online cao thích hợp chạy web LIKE, web TRAFFIC lớn) vip
SERVER Singapore/AUSTRALIA/PHÁP/BA LAN/ĐỨC/ANH UK/US/CANADA/PHÁP: (Nâng cấp dần lên gói cao hơn)
- Plan 1: Ram 1 GB, disk 20 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 120k/tháng
- Plan 2: Ram 2 GB, disk 20 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 150k/tháng
- Plan 3: Ram 4 GB, disk 80 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 310k/tháng
- Plan 4: Ram 4 GB, disk 80 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 500k/tháng
- Plan 5: Ram 8 GB, disk 160 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 600k/tháng
- Plan 6: Ram 8 GB, disk 160 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 900k/tháng
- Plan 7: Ram 16 GB, disk 160 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 1,3 triệu/tháng
- Plan 8: Ram 32 GB, disk 160 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 1,9 triệu/tháng
- Plan 9: Ram 60 GB, disk 400 GB SSD, băng thông unlimited, 16 cpu giá 5,5 triệu/tháng
- Plan 10: Ram 120 GB, disk 400 GB SSD, băng thông unlimited, 32 cpu giá 11 triệu/tháng
SERVER VN:
- Plan 1: Ram 1 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 130k/tháng
- Plan 2: Ram 2 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 280k/tháng
- Plan 3: Ram 6 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 480k/tháng
- Plan 4: Ram 8 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 780k/tháng
- Cấu hình tùy chọn CPU, Ram, Disk hoặc nâng cấp CPU, Ram, Disk liên hệ trực tiếp facebook, zalo, skype

VPS WINDOWS Ổ CỨNG SSD SERVER VN, US HÀNG CÔNG TY CHÍNH HÃNG: vip
SERVER VN:
- Plan VN 1: Ram 1 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 160k/tháng
- Plan VN 2: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 190k/tháng
- Plan VN 3: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 230k/tháng
- Plan VN 4: Ram 4 GB, disk 60 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 310k/tháng
- Plan VN 5: Ram 8 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 520k/tháng
- Plan VN 6: Ram 16 GB, disk 120 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 930k/tháng
SERVER US:
- Plan US 1: Ram 1 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 160k/tháng
- Plan US 2: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 190k/tháng
- Plan US 3: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 220k/tháng
- Plan US 4: Ram 4 GB, disk 60 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 340k/tháng
- Plan US 5: Ram 8 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 570k/tháng
- Plan US 6: Ram 16 GB, disk 120 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 1050k/tháng
- Plan US 7: Ram 32 GB, disk 120 GB SSD, băng thông unlimited, 16 cpu giá 1450k/tháng
- Cấu hình tùy chọn CPU, Ram, Disk hoặc nâng cấp CPU, Ram, Disk liên hệ trực tiếp facebook, zalo, skype
SERVER Singapore:
- Plan Singapore 1: Ram 1 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 160k/tháng
- Plan Singapore 2: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 190k/tháng
- Plan Singapore 3: Ram 2 GB, disk 30 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 220k/tháng
- Plan Singapore 4: Ram 4 GB, disk 60 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 340k/tháng
- Plan Singapore 5: Ram 4 GB, disk 60 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 400k/tháng
- Plan Singapore 6: Ram 8 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 570k/tháng
- Plan Singapore 7: Ram 8 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 680k/tháng
- Plan Singapore 8: Ram 16 GB, disk 120 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 1050k/tháng
- Plan Singapore 9: Ram 32 GB, disk 240 GB SSD, băng thông unlimited, 16 cpu giá 1450k/tháng
- Cấu hình tùy chọn CPU, Ram, Disk hoặc nâng cấp CPU, Ram, Disk liên hệ trực tiếp facebook, zalo, skypeDEDICATED SERVER - MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG HÀNG CÔNG TY CHÍNH HÃNG:
SERVER VN:
- Plan 1: 16 Cores 32 Threads, 32GB RAM, 480GB SSD, băng thông unlimited, giá 2,2 triệu/tháng
- Plan 2: 16 Cores 32 Threads, 64GB RAM, 480GB SSD, băng thông unlimited, giá 2,7 triệu/tháng
- Plan 3: 16 Cores 32 Threads, 96GB RAM, 480GB SSD, băng thông unlimited, giá 3,2 triệu/thángThông tin và quy định sử dụng Domain, Hosting, VPS, Dedicated Server:
- Hosting cpanel 11 phiên bản php 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
- Nhận cài đặt SSL https với giá 30k cho những ai đã có sẵn SSL
- Nhận cài đặt và tối ưu APACHE, NGINX + ANTI DDOS thích hợp chạy web LIKE, web TRAFFIC lớn cho những ai đã có sẵn VPS giá: 50k/1 lần cài
- Tài khoản đã đóng bảo hiểm 30 triệu tại checkscam: https://admin.checkscam.vn/trinh-xuan-nghia/

- Tài khoản đã đóng bảo hiểm 3000 $ tại mmo4me: https://mmo4me.com/threads/vip01667790762-dich-vu-trung-gian-an-toan-nhanh-chong-uy-tin.301008/

Online 24/7/365:
- Điện thoại: 0367790762
- Facebook 1: http://facebook.com/nghiammo1992    (fb avatar TÍCH TÍM chuyên trung gian)
- Facebook 2: http://facebook.com/nghiabtc1992    (fb avatar TÍCH XANH LÁ CÂY chuyên giao dịch mua bán USDT coin, vps, vpn, proxy,...)
- Zalo: 0367790762    zalo
- Skype: vip01667790762    skype
- Gmail: vip01667790762@gmail.com
- Fanpage: http://facebook.com/nghiatichxanh
- Group: http://facebook.com/groups/diendan.chiase123

Thông tin liên hệ và thanh toán:
- Tên chủ tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
- MoMo: 0844565963
- Zalo Pay: 0367790762
- Viettel Pay: 0367790762
- Paypal: vip01667790762@gmail.com
- Perfect Money: U9385375 (Trinh Xuan Nghia)
- WebMoney (WMZ): liên hệ trực tiếp facebook, zalo, skype
- Payeer: liên hệ trực tiếp facebook, zalo, skype
- Advcash: liên hệ trực tiếp facebook, zalo, skype
- Thẻ cào Viettel, Mobifone, Vinaphone, Zing, Gate, Garena, VTC, Vietnamobile
- TechcomBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 19030527553668
Chi nhánh: Trần Bình, Hà Nội
- VietcomBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 0491000094776
Chi nhánh: Thăng Long, Hà Nội
- MB Bank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 0110126581009
Chi nhánh: Mỹ Đình, Hà Nội
- TP Bank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 01589045001
Chi nhánh: Phạm Hùng, Hà Nội
- SacomBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 020043662105
Chi nhánh: Đông Đô, Hà Nội
- ACB:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 220919289
Chi nhánh: PGD Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
- VietinBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 108005469585
Chi nhánh: Chương Dương, Hà Nội
- Agribank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 8200205160768
Chi nhánh: tỉnh Hà Giang
- BIDV:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 3450195893
Chi nhánh: tỉnh Hà Giang
- VIB:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 022704060075150
Chi nhánh: Mỹ Đình, Hà Nội
- VP Bank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 104906567
Chi nhánh: Phạm Văn Đồng, Hà Nội
- Đông Á Bank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 0110286346
Chi nhánh: PGD Cầu Giấy, Hà Nội
- Maritime Bank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 03301010262813
Chi nhánh: Cầu Giấy, Hà Nội
- Eximbank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 171914849242599
Chi nhánh: PGD Mỹ Đình, Hà Nội
- SHB:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 1010466141
Chi nhánh: PGD Xuân Thủy, Hà Nội
- LienVietPostBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 018185060001
Chi nhánh: tỉnh Hà Giang
- HD Bank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 192704070001060
Chi nhánh: PGD Mỹ Đình, Hà Nội
- OCB:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 0166100002515008
Chi nhánh: Cầu Giấy, Hà Nội
- SeaBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 000002102025
Chi nhánh: Cầu Giấy, Hà Nội
- SCB:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 36917000001
Chi nhánh: PGD Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
- Ocean Bank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 30030000055900011
Chi nhánh: PGD Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
- PVcomBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 105000788079
Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
- VietCapitalBank:
Tên tài khoản: Trịnh Xuân Nghĩa
Số tài khoản: 9021625334497
Chi nhánh: Hà Nội
- Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, DongA Bank, Techcombank, ACB, Sacombank, VP Bank, EximBank, SHB, SeaBank, Tien Phong Bank, ngân hàng quân đội MB, Maritime Bank, PG Bank, BaoViet Bank, HD Bank, VIB Bank, An Binh Bank, Bac A Bank, Nam A Bank, Viet A Bank, VietBank, OCB và một số ngân hàng khác