Giao dịch trung gian, GDTG là gì?


Giao dịch trung gian, gdtg, Trung Gian Mua Bán là gì?

Tạo nhóm chat 3 người:
- MUA
- BÁN
- TRUNG GIAN

Sau đó bên MUA chuyển tiền cho TRUNG GIAN giữ để 2 bên yên tâm giao dịch

Giao dịch thành công, TRUNG GIAN chuyển tiền bên BÁN
Giao dịch thất bại, TRUNG GIAN hoàn tiền bên MUA

Facebook trung gian duy nhất:
http://facebook.com/nghiatrunggian1992
http://facebook.com/nghiammo1992
Kiểm tra kỹ link và id fb tránh fb fake giả mạo